Pracownia komputerowa

W naszej szkole posiadamy dosyć dużą pracownię komputerową. Stopniowo unowocześniamy sprzęt i oprogramowanie. W ramach tego procesu zgłosiliśmy akces do programu „Szkoła 2.0” firmy Microsoft.

Od września br. działa już dziennik elektroniczny, którego funkcjonalność także będziemy rozwijać. W tym roku zakończyliśmy wymianę infrastruktury sieciowej.

Informacje dla uczniów z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu informatyka w roku szkolnym 2018-2019

Zawiera on szczegółowe informacje na temat wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka:

naciśnij i przeczytaj ogólne wymagania z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka

wymagania na poszczególne oceny klasa 4

wymagania na poszczególne oceny klasa 5

wymagania na poszczególne oceny klasa 6

wymagania na poszczególne oceny klasa 7

wymagania na poszczególne oceny klasa 8

Przydatne odnośniki

Kontakt do przesyłania prac domowych lub dodatkowych.

Pamiętajmy, by w temacie wiadomości podać nazwisko imię oraz klasę autora. W treści napisz numer zadania i stronę w podręczniku.

odnauczycielasp25@interia.pl