Pracownia komputerowa

W naszej szkole posiadamy dosyć dużą pracownię komputerową. Stopniowo unowocześniamy sprzęt i oprogramowanie. W ramach tego procesu zgłosiliśmy akces do programu „Szkoła 2.0” firmy Microsoft.

Od września br. działa już dziennik elektroniczny, którego funkcjonalność także będziemy rozwijać. W tym roku zakończyliśmy wymianę infrastruktury sieciowej.