Pracownia komputerowa

W naszej szkole posiadamy dosyć dużą pracownię komputerową. Stopniowo unowocześniamy sprzęt i oprogramowanie. W ramach tego procesu zgłosiliśmy akces do programu „Szkoła 2.0” firmy Microsoft. Od września 2018 r. działa już dziennik elektroniczny, którego funkcjonalność także będziemy rozwijać. W tym roku zakończyliśmy wymianę infrastruktury sieciowej.
Kontakt do przesyłania prac domowych lub dodatkowych: odnauczycielasp25@interia.pl
Pamiętajmy, by w temacie wiadomości podać nazwisko, imię oraz klasę autora. W treści napisz numer zadania i stronę w podręczniku.

Ocenianie z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu informatyka w roku szkolnym 2018-2019. Zawiera on szczegółowe informacje na temat wymagań z przedmiotu zajęcia komputerowe oraz informatyka. Szczegółowe wymagania.
Poniżej wymagania dot. poszczególnych klas:
wymagania na poszczególne oceny klasa 4
wymagania na poszczególne oceny klasa 5
wymagania na poszczególne oceny klasa 6
wymagania na poszczególne oceny klasa 7
wymagania na poszczególne oceny klasa 8
Uczniowie, którzy potrzebują wsparcia lub pragną uzupełnić braki, mogą zgłosić się w poniedziałek g. 15:30 – 16:15 lub wtorek 14:30 – 15:15, po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z nauczycielem informatyki.

Nasze przedsięwzięcia

Konkursy informatyczne

Wydrukuj, wypełnij formularz, następnie przynieś go do 12 listopada,
do pani Iwony Pabich [bobr-zgoda_rodzicow]

DLA ZAINTERESOWANYCH

Szukaj wiedzy samodzielnie