Psycholog

Psycholog (kl.0-VI) Małgorzata Dubiel

tel.: (0-22) 631 08 23 lub 631 57 73

GABINET PSYCHOLOGA

pokój 106 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1, ul. Zawiszy 13

GODZINY PRZYJĘĆ

pon. –  11:00-13:00 (poradnia do 15:30), w szkole – pierwszy poniedziałek miesiąca)
wt.  –  16:30-20:00 (poradnia)
śr.    –  13:30-17:30 (poradnia)
Psycholog:
1. We współpracy z nauczycielami kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);
2. Utrzymuje stały kontakt z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi placówkami współpracującymi ze szkołą przekazując na bieżąco nauczycielom i rodzicom informacje dotyczące uczniów;
3. Doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz monitoruje ich realizację przez nauczycieli na koniec każdego miesiąca;
4. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, o charakterze wsparcia);
5. Wspiera nauczycieli i rodziców w sprawach wychowawczych.