Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

— w oczekiwaniu na informację po wyborach składu Rady Rodziców na rok 2018/19

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

— w oczekiwaniu na informację po wyborach składu Rady Rodziców na rok 2018/19

SKŁAD RADY RODZICÓW

Do Rady Rodziców oprócz członków prezydium i komisji rewizyjnej należą również:

— w oczekiwaniu na informację po wyborach składu Rady Rodziców na rok 2018/19

Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim,
z instytucjami pozaszkolnymi, np. z samorządem lokalnym w celu pozyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne,
z radami rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany doświadczeń.

SKŁADKI

Składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto:
nr konta: 76 12406319 1111 0000 4777 6362
W tytule prosimy o podawanie nazwiska dziecka i klasy

Wyodrębniony fundusz opłat świetlicowych:
nr konta: 49 12406319 1111 0010 7248 7661

KONTAKT