Stołówka

Opłaty w styczniu 2019

OPŁATY ZA OBIADY, ZA MIESIĄC STYCZEŃ PRZYJMOWANE BĘDĄ:
02.01.(środa) 07.30-08.30
03.01.(czwartek) 7.30-8.30
04.01.(piątek) 7.30-8.30
07.01.(poniedziałek) 7.30-8.30
08.01.(wtorek) 7.30-8.30

OPŁATY ZA STYCZEŃ

Pełny obiad 18 x 8,00 = 144,00PLN
Wyżywienie oddział przedszkolny 18×11,00=198,00PLN
II Danie 18 x 6,00 =108,00PLN
Zupa 18 x 2,00 = 36,00PLN
Opłaty  dotyczące obiadów szkolnych przyjmowane będą w stołówce szkolnej do 10 dnia każdego miesiąca.
W przypadku braku wpłat w terminie dziecko otrzyma tylko zupę. 
Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów wpłat.
Osobą upoważnioną do przyjmowania opłat jest Krystyna GodlewskaNieobecność dziecka na posiłku prosimy zgłaszać pod numerem tel. 516 228 630 najpóźniej do godziny 9.00.
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej.
Usługi Gastronomiczne s.c. K. Godlewska, K. Siurawska, ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa
Nr konta: 18 2490 0005 0000 4510 1149 5684
Proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę i za który miesiąc.