Zajęcia pozalekcyjne

Mając na uwadze dobro i wszechstronny rozwój dziecka organizujemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych oraz mających kłopoty w nauce.W ramach pomocy uczniom słabym organizowane są zajęcia wyrównawcze. Uczniowie zdolni korzystają z ciekawych zajęć realizowanych przez najlepszych nauczycieli w ramach kół przedmiotowych. Problemy wychowawcze rozwiązywane są przez wychowawców klas w porozumieniu i we współpracy z pedagogiem i psychologiem.

Lp. ZAJĘCIA w pełnym brzmieniu NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ GODZINA SALA
1. Z. gimnastyki korekcyjnej A. Chajneta 0a

0b

wtorek

czwartek

11:45-12:15

11:45-12:15

s. gimn.

s. gimn.

2. Z. informatyczne „Informatyka dla smyka” S. Szmycińska

M. Szafranek

0a

0b

środa

czwartek

11:30-12:00

13:00-13:30

215

215

3. Z. kształtujące kreatywność dzieci S. Szmycińska

M. Szafranek

0a

0b

czwartek

środa

11:30-12:00

10:30-11:00

5

17

4. Rytmika S. Szmycińska

M. Szafranek

0a

0b

poniedziałek

wtorek

12:30-13:00

11:30-12:00

5

17

5. Język angielski E. Królikowska

 

E. Królikowska

0a

 

0b

poniedziałek

środa

wtorek

piątek

9:00-9:30

10:00-10:30

11:00-11:30

10:00-10:30

5

5

17

17

Lp. ZAJĘCIA w pełnym brzmieniu NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ GODZINA SALA
1.    Innowacja pedagogiczna „Moje dochody, wydatki, oszczędności” – ed. ekonomiczna O. Strąk Ia wtorek 12:45-13:30 117
2.    Innowacja pedagogiczna „Rosnę zdrowo” E. Tkaczyk Ib wtorek 11:45-12:30 9
3.    Z. usprawniające umiejętności
w zakresie ed. pol. i matematycznej
M. Jarosz IIa poniedziałek

czwartek

12:45-13:30

12:45-13:30

107
4.    Z. usprawniające umiejętności
w zakresie ed. matematycznej
A. Gorzała IIa piątek 11:45-12:30
5.    Z. usprawniające umiejętności
w zakresie ed. pol0nistycznej
A. Gorzała IIIa czwartek 11:45-12:30
6.    Z. usprawniające umiejętności
w zakresie ed. pol. i matematycznej
B. Małecka IIIb piątek 11:45-12:30 117
7.    Z. usprawniające umiejętności
w zakresie ed. pol. i matematycznej
K. Pęska IIIe poniedziałek

wtorek

11:50-12:15

11:50-12:15

102

biblioteka

8.    Z. usprawniające umiejętności
w zakresie ed. pol. i matematycznej
M. Czajka Ib środa 11:45-12:30
9.    Z. rozwijające – matematyczno-przyrodnicze J. Chyżyńska

 

IIIb, IIId, IIIe

IIIc, IIIa

czwartek

czwartek

12:45-13:30

14:00-14:45

212

212

10.  Z. rozwijające – j. angielski E. Królikowska IIId, IIIe

IIIa

IIIb, IIIc

wtorek

wtorek

piątek

11:45-12:30

13:45-14:30

11:45-12:30

16

6

203

11.  Terapia pedagogiczna E. Tkaczyk Ib

Ia

poniedziałek

wtorek

11:45-12:30

14:05-14:50

213
12.  Terapia pedagogiczna A. Kostrzębska IIIe

IIIc

IIIb

IIId

IIIb, IIIc, IIId, IIIe

IIIa

poniedziałek

poniedziałek

poniedziałek

czwartek

czwartek

czwartek

12:50-13:35

13:35-14:20

14:20-15:05

10:50-11:35

12:50-13:35

13:35-14:20

107

102

107

16

I piętro

I piętro

13.  Schola liturgiczna s. B. Zawiślak Klasy I-III piątek 17:30-19:00 zaj. w Parafii
14.  Z. gimnastyki korekcyjnej A. Zarzycka  Ia, Ib, IIa, kl. III środa 13:45-14:30 02
15.  Z. sportowe – gimnastyka (przygotowanie do zawodów) M. Suske kl. I-III wtorek 13:45-15:15 II piętro hol
16.  Zajęcia sportowe „Od zabawy do sportu” (do 15 XII 2017r.) A. Zarzycka Ia

Ib

poniedziałek

piątek

13:45-14:30

13:45-14:30

sala gim./hol/boisko
17.  Zajęcia sportowe „Od zabawy do sportu” (do 15 XII 2017r.) M. Jarosz IIa

IIIc

IIId

poniedziałek

środa

środa

13:45-14:30

11:45-12:30

12:50-13:35

hol

hol

hol

18.  Zajęcia sportowe „Od zabawy do sportu” (do 15 XII 2017r.) K. Kotowska IIIa środa 13:45-14:30 sala gim./hol
19.  Zajęcia sportowe „Od zabawy do sportu” (do 15 XII 2017r.) B. Małecka IIIb czwartek 12:50-13:35 hol
20.  Zajęcia sportowe „Od zabawy do sportu” (do 15 XII 2017r.) K. Pęska IIIe środa 12:50-13:35 hol
21.  Etyka J. Chyżyńska IIIb, IIIc, IIId

Ia, Ib, IIa

wtorek

wtorek

12:45-13:30

13:45-14:30

102

102

22.  Koło „Ortograficzne potyczki” K. Kotowska IIIb piątek 11:45-12:30 6
23.  Koło teatralne A.Zabłocka-Jurka Ia czwartek 16:00-17:00 117
24.  Zajęcia komputerowe I.Pabich I-III poniedziałek 14:35-15:30 215
Lp. ZAJĘCIA w pełnym brzmieniu NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ GODZINA SALA
1.    Z. wyrównawcze z j. polskiego M. Bernatek Va, Vb poniedziałek 13:45-14:30 207
2.    Z. wyrównawcze z j. polskiego M. Kwiecień-Rysz VIa piątek 14:45-15:20 107
3.    Z. wyrównawcze z matematyki P. Kardaś VIc środa 13:45-14:30 205
4.    Z. wyrównawcze z matematyki E. Kozanecka Va, Vb wtorek 13:45-14:30 204
5.    Z. wyrównawcze z matematyki E. Hyc VIIb

VIIa

wtorek

czwartek

14:35-15:20

14:35-15:20

214

214

6.    Z. wyrównawcze z j. angielskiego E. Perkowska Va, Vb wtorek 12:50-13:35 204
7.    Z. wyrównawcze z j. angielskiego M. Otorowska IVa, IVb

VIb, VIc

wtorek

środa

12:50-13:35

13:45-14:30

107

107

8.    Koło matematyczne P. Kardaś IVa, IVb poniedziałek 12:50-13:35 205
9.    Koło matematyczne E. Hyc VIIa, VIIb wtorek 15:25-16:10 214
10.  Koło historyczne A.Mazurek V-VII wtorek 13:45-14:30 203
11.  Koło informatyczne I.Pabich IV-VII wtorek 14:35-15:20 215
12.  Koło przyrodnicze – „Przyroda wokół nas” I. Gołębiowska  IVa, IVb, IVc, IVd środa 13:45-14:30 212
13.  Koło chemiczne P. Kardaś VIIa, VIIb poniedziałek 14:35-15:20 214
14.  Koło geograficzne A.Barke vel Berg VIIa, VIIb piątek 14:00-14:45 204
15.  Z. rozwijające kreatywność K. Molenda VIIa

VIIb

poniedziałek

środa

13:45-14:30

13:45-14:30

16.  Koło teatralne M. Pędzich VI-VII czwartek 14:35-15:20 102
17.  Koło teologiczne K. Kołtun V-VII środa

czwartek

13:45-14:30

14:35-15:20

206

206

18.  Koło przyjaciół biblioteki P. Mańko IV-VII poniedziałek 14:00-15:00 biblioteka
19.  Chór E. Noszczak IV-VII czwartek 15:20-16:05 206
20.  Etyka K. Molenda IIIa-IV

V-VII

poniedziałek

czwartek

14:35-15:20

14:35-15:20

107

107

21.  Otwarte sale A.Chajneta IV-VII

IV-VII

środa

czwartek

14:30-15:15

13:45-14:30

s. gimn.
22.  Z. sportowe – gimnastyka (przygotowanie do zawodów) A.Zarzycka IV-VII czwartek 13:45-14:30 s. gimn.
23.  Otwarte sale M. Suske IV-VII piątek 13:40-15:10 s. gimn.
24.  Otwarte sale A.Rudnicka IV-VII środa 12:45-13:30 korytarz
25.  Terapia pedagogiczna E. Tkaczyk kl. IV

 

kl. IV

poniedziałek

poniedziałek

wtorek

wtorek

12:35-13:20

13:20-14:05

12:35-13:20

13:20-14:05

213
26. Terapia pedagogiczna K. Molenda VIa

IIa

VIc

Va

Vb/IVc

wtorek

środa

czwartek

czwartek

piątek

14:35-15:20

12:50-13:35

12:45-13:30

13:45-14:20

14:30-15:20

106

106

106

106

106

27. Zajęcia socjoterapeutyczne K. Molenda IV-VI

IV-VI

czwartek

piątek

14:30-16:00

12:30-14:00

106

106