Warszawski Konkurs Czytelniczy „Magia lektur” pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

UWAGA: Szkolny etap Warszawskiego Konkursu Czytelniczego „Magia lektur” odbędzie się 21 lutego (czwartek) o godzinie 12.50 w bibliotece szkolnej.

Cele:
• próba zmiany spojrzenia na lektury obowiązkowe,
• uwrażliwienie na wartości moralne obecne w świecie literackim,
• wyzwolenie potrzeby wielopłaszczyznowej interpretacji dzieła literackiego,
• zaproszenie do odwiedzenia świata powstałego w wyobraźni artysty,
• upowszechnienie czytelnictwa,
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także czytania refleksyjnego, osadzającego lekturę w szerszym kontekście,
• zachęcanie do wnikliwej lektury książki.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI- VIII. Przebiega w III etapach.
2. Uczestnicy startujący w pierwszym etapie szkolnym mają za zadanie przeczytać komedię A. Fredry pt. „Zemsta” i rozwiązać test z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi otrzymanymi od organizatora konkursu. Etap szkolny powinien się odbyć w dniach 20 -22 lutego 2019 r. Do etapu międzyszkolnego przechodzi jeden uczeń z najwyższą punktacją z każdej startującej szkoły.
3. Etap międzyszkolny będzie składał się z dwóch części – półfinału i finału. Obie rozegrają się 8 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. W części półfinałowej uczestnicy rozwiązują test. Do ścisłego finału przechodzi dziesięcioro uczniów z najwyższą punktacją. Finał będzie miał charakter turnieju. Uczniowie staną do rywalizacji w konkurencjach związanych z treścią książki A. Fredry oraz wyszczególnionymi poniżej zagadnieniami. Uczestnicy powinni wykazać się spostrzegawczością, refleksem, dobrą pamięcią, umiejętnością skojarzeń, a przede wszystkim, znajomością lektury.
4. Dla uczestników II etapu konkursu oraz dla szkół startujących w konkursie przewidziane są dyplomy pamiątkowe. Zdobywcy miejsc I – III otrzymają cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Dzielnicy Targówek.

Zakres materiału:
ETAP SZKOLNY
• A. Fredro „Zemsta”
PÓŁFINAŁ I FINAŁ
• A. Fredro „Zemsta”
• biografia Fredry na podstawie https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro
• film „Zemsta” w reż. A. Wajdy,
• pojęcia z zakresu:
• teorii literatury i nauki o języku, np. dramat, komedia, didaskalia, akt, scena, dialog, monolog, komizm, symbol, tytuł, podtytuł, motto, puenta, punkt kulminacyjny, środki stylistyczne, archaizm, eufemizm,
• kultury i obyczajowości szlachty, np. elementy stroju szlacheckiego kobiety i mężczyzny, zwyczaje szlachty.
Organizator: 
Szkoła Podstawowa nr 285
ul. Turmoncka 20
03-254 Warszawa

Chęć udziału w konkursie proszę zgłaszać osobiście w bibliotece szkolnej do dnia 19.02.2019 roku. Serdecznie zapraszamy.
Szkolny koordynator konkursu: Patrycja Mańko