Nasi uczniowie mają mozliwość wyrobienia mLegitymacji

mLegitymacja to dokładnie to samo, co „zwykła” legitymacja szkolna, ale w telefonie. 

mLegitymacja szkolna to bezpieczne narzędzie, dzięki któremu uczniowie potwierdzą przysługujące im uprawnienia, za pomocą telefonu komórkowego. Będzie jednak równoważna z tradycyjną. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej. 

Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek 

Można ją zweryfikować wizualnie – posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale także fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu). 

mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.  

mLegitymacja, to część aplikacji mObywatel. Co z niej wyczytamy? Przede wszystkim wiek ucznia, informację o tym czy legitymacja jest ważna, a ponadto dane, które można znaleźć na tradycyjnych legitymacjach: 

 • imię i nazwisko ucznia; 
 • numer legitymacji; 
 • datę wydania; 
 • termin ważności; 
 • status użytkownika (uczeń); 
 • datę urodzenia; 
 • PESEL; 
 • nazwę i adres szkoły. 

Aby uruchomić mLegitymację:  

 • Posiadanie telefonu z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0. 
 • Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji (do pobrania). 
 • Dostarczyć do  sekretariatu zdjęcie legitymacyjne ucznia.  
  Pobranie Aplikacji mObywatel , potwierdzenie regulaminu. 
 • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomienie Systemu na urządzeniu.