Na Woli uczniowie mają możliwość zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. W szkołach podstawowych od 1 września 2020 r. planowane jest uruchomienie następujących oddziałów specjalistycznych:

 • w Szkole Podstawowej nr 25 im. Edukacji Komisji Narodowej, ul. Grzybowska 35 – klasa VII dwujęzyczna z jęz. angielskim;
 •  w Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego, ul. Miedziana 8 – klasy sportowe: I i IV dyscyplina – akrobatyka sportowa, piłka siatkowa;
 •  w Szkole Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego, ul. Płocka 30 – klasa sportowa: IV dyscyplina – piłka koszykowa;
 • w Szkole Podstawowej nr 132 im. Sandora Petöfiego, ul. Grabowska 1 – klasa VII dwujęzyczna z jęz. angielskim;
 • w Szkole Podstawowej nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej, ul. Syreny 5/7 – klasa VII dwujęzyczna z jęz. angielskim;
 • w Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, ul. Ogrodowa 42/44 – oddział przedszkolny integracyjny, dwie klasy I integracyjne;
 • w Szkole Podstawowej nr 222 im. Jana Brzechwy, ul. Esperanto 7a – klasa VII dwujęzyczna z jęz. angielskim oraz klasy sportowe: IV dyscyplina – piłka siatkowa;
 • w Szkole Podstawowej nr 225 im. Józefa Gardeckiego, ul. Brożka 15 – klasa VII dwujęzyczna z jęz. angielskim;
 • w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima, ul. Esperanto 5 – klasy sportowe: IV dyscyplina – pływanie;
 • w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej, ul. Elekcyjna 21/23 – oddział przedszkolny integracyjny, dwie klasy I integracyjne;
 • w Szkole Podstawowej nr 317 Integracyjnej im. Edmunda Bojanowskiego, ul. Deotymy 37 – dwa oddziały przedszkolne integracyjne, dwie klasy I integracyjne;
 • w Szkole Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Grenady 16 – klasa VII dwujęzyczna z jęz. niemieckim oraz klasy sportowe: IV dyscyplina – piłka nożna;
 • w Szkole Podstawowej nr 387 im. Szarych Szeregów, ul. M. Kasprzaka 1/3 – klasa VII dwujęzyczna z jęz. angielskim;
 • w Szkole Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II, ul. Deotymy 25/33 – klasy sportowe: IV dyscyplina – piłka nożna, interdyscyplinarna;
 • w Szkole Podstawowej nr 389 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Smocza 19 – klasa VII dwujęzyczna z jęz. hiszpańskim;

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 publikowane są na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl