zięki współpracy naszej szkoły z zespołem odpowiedzialnym za rozwój systemu (pracownikami, doktorantami, studentami i absolwentami Politechniki Warszawskiej oraz pracownikami Polskiej Akademii Nauk), nasi uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje matematyczne przy użyciu nowoczesnych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję. Nauczycielem matematyki odpowiedzialnym za wdrożenie systemu w naszej placówce jest Pani mgr Karolina Wargin.

Zeszyt.online to narzędzie, które rewolucjonizuje nauczanie matematyki, opiekując się uczniem od szkoły podstawowej aż do zakończenia jego edukacji – w szkole zawodowej, liceum czy też renomowanych uczelniach technicznych.