Nasza szkoła od października do grudnia brała udział w akcji „Klasa z empatią”, organizowanej przez „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Celem akcji było zwiększenie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat mutyzmu wybiórczego, jako zaburzenia o podłożu lękowym.

Ważnym aspektem realizowanego projektu, było również wprowadzenie dzieci w świat emocji, ukazanie jak ważną rolę pełnią one w naszym życiu oraz wzmocnienie dzieci w poczuciu bezpieczeństwa.

Uczniowie klas, którzy wzięli udział w akcji wypełniali zadania zawarte w regulaminie projektu, odnoszące się do radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innych.

Klasy, które wypełniły pomyślnie wszystkie zadania, po weryfikacji sprawozdania przez PTMW otrzymają tytuł: „KLASA Z EMPATIĄ”, potwierdzony certyfikatem.
Koordynatorem akcji w naszej szkole była p. Agnieszka Zabłocka-Jurka . W projekcie wzięli udział uczniowie klas 0a, 2a, 2b i 3a.