Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

Mimo wakacji myślimy już o nauce, która rozpocznie się za około dwa tygodnie. Właśnie w tej sprawie odwiedziła nas ekipa Polsatu News. W relacjach „na żywo” dyrektor szkoły Tomasz Ziewiec dzielił się z widzami sposobami wprowadzenia w szkole wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które obowiązywać będą od dnia 1 września.

W czasie pandemii zajęcia odbywać się będą w formie stacjonarnej, ale przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny. Obowiązywać będą procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Najważniejsze z nich to:
– Do szkoły będą mogli uczęszczać tylko uczniowie i pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
– Przebywanie osób z zewnątrz będzie ograniczone do niezbędnego minimum i obwarowane spełnieniem określonych warunków.
– Lekcje, przerwy i zajęcia świetlicowe będą zorganizowane w taki sposób, aby uniknąć sytuacji gromadzenia się uczniów.
– Maseczki będą noszone w szatni, w toaletach i na korytarzu, czyli w miejscach wspólnych i zdejmowane w sali lekcyjnej.
– Uczniowie klas młodszych i starszych z zasady będą odbywali lekcje w jednej, przypisanej na stałe, sali lekcyjnej. Tam też będą rzechowywali podręczniki i przybory szkolne.
– Wprowadzony zostanie stały monitoring wietrzenia klas, prac porządkowych i dezynfekcyjnych.
– Stołówka funkcjonować będzie w dostosowanym do wymogów reżymie sanitarnym (wyparzanie przyborów kuchennych, zmianowe wydawanie posiłków, jednorodność grupy, czyszczenie blatów stołów i krzeseł po każdej grupie).
– Przygotowane zostało pomieszczenie do izolacji osób z objawami chorobowymi.
– W tym roku nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września. Uczniowie podejmą naukę w klasach zgodnie z planem lekcji (będzie to czas na zapoznanie ich z procedurami,
zasadami higieny, ale też wspomnienia wakacyjne i pożytki płynące z nauki).