Regulamin Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie 
(otwórz dokument)

Celem Regulaminu Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.