Zgodnie z wytycznymi MEN na okres epidemii wzbogaciliśmy bazę naszej szkoły o wydzielone i specjalnie wyposażone pomieszczenie, w którym w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły, będzie można go odizolować do czasu udzielenia koniecznej pomocy medycznej.
Przydatna okazała się niebieska kanapa, stojąca dotychczas w gabinecie dyrektora i pomieszczenie odzyskane z zasobu mieszkalnego i wyremontowane dzięki pomocy władz dzielnicy Wola.