Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela dla wszystkich pracowników szkoły złożyła przewodnicząca Rady Rodziców Pani Marta Lupa.