Podczas zajęć Treningu Umiejętności Społecznych rozwijamy kluczowe kompetencje społeczne przez:

  • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb,
  • trening umiejętności komunikacyjnych,
  • zmianę zachowań na bardziej efektywne społecznie,
  • poznanie metod radzenia sobie z emocjami,
  • pracę nad przestrzeganiem zasad,
  • uczenie się odreagowania napięć emocjonalnych,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Dzieci i młodzież nabywają nowe umiejętności społeczne i komunikacyjne przez podawanie precyzyjnych instrukcji i modelowanie zachowań, doświadczanie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji, możliwość uzyskania informacji zwrotnej od trenera, przeniesienie – generalizację ćwiczonych umiejętności przez wykonywane zadania domowe.