Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych prowadzonych przez pedagoga, socjoterapeutę. Zadaniem zajęć socjoterapeutycznych jest wzmocnienie osobowości młodych ludzi poprzez realizacje celów rozwojowych i edukacyjnych.

Odreagowanie napięć emocjonalnych jest podstawowym zadaniem zajęć socjoterapeutycznych. Polega to na dzieleniu się swoimi przeżyciami w atmosferze akceptacji i zrozumienia oraz umożliwieniu ekspresji uczuć w formie śmiechu, krzyku, płaczu itp. Ważne jest także dostarczenie okazji do przeżywania emocji pozytywnych. Gromadzenie nowych doświadczeń, odmiennych od poprzednich, a szczególnie urazowych może likwidować ich wpływ na psychiczne i społeczne funkcjonowanie człowieka.
Ich istota polega na odmiennym zachowaniu się grupy, nie potwierdzającym oczekiwań
i wyobrażeń dziecka, wokół których będzie mogło ono przebudować obraz samego siebie. Chodzi tu o sytuacje, w których młody człowiek będzie mógł lepiej poznać siebie, docenić swoje mocne strony, a następnie wykorzystać je w różnorodnych sytuacjach życiowych.
Zajęcia socjoterapeutyczne stwarzają także okazje do wypróbowania
i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, szczególnie interpersonalnych takich jak; asertywność, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia
i pomocy.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Program zajęć socjoterapeutycznych jest skonstruowany wokół tematów;

  • rodzina
  • przyjaźń
  • miłość
  • czas wolny
  • własne aspiracje
  • pasje, zainteresowania

CELE EDUKACYJNE:

Poznanie przez grupę dzieci różnorodnych zagadnień, które pozwolą im sprawniej funkcjonować społecznie i radzić sobie z różnymi problemami

– uczenie się rozpoznawania emocji,

– poznawanie mechanizmów uzależnień,

– zapoznanie się z chorobami społecznymi                                                               
– uczenie się technik pracy umysłowej
– uczenie się pełnienia określonych ról społecznych (dziecka w rodzinie, ucznia, kolegi)
– uczenie się rozwiązywania konfliktów między ludźmi.

Cele edukacyjne wspomagają proces nabywania wiedzy o sobie samym
i o innych ludziach.

CELE ROZWOJOWE:

Zaspokojenie u dzieci potrzeb wyrażających się w różnych formach:

-aktywności ruchowej,

-zdobywania wiedzy o świecie,

-twórczości,

-przynależności do grupy

-wsparcia ze strony dorosłych.

CELE TERAPEUTYCZNE:

Organizowanie sytuacji społecznych podczas spotkań grupowych, które:

– sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych

– posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych

– spowodują odblokowanie i ujawnienie emocji podczas zajęć grupowych.
– stwarzają także okazje do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, szczególnie interpersonalnych takich jak; asertywność podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i pomocy.