Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że II Warszawski Konkurs Plastyczny „W WARSZAWSKICH SZKOŁACH LENIWE SĄ TYLKO ÓSEMKI” został rozstrzygnięty. Konkurs  organizowany przez Szkołę Podstawową nr 109 w Warszawie, przeznaczony był dla uczniów biorących udział w zajęciach terapeutycznych. Prace naszych uczniów były pomysłowe i oryginalne – co doceniło Jury przyznając Nam czołowe miejsca.

W kategorii : klasy drugie

MIEJSCE 3
Kacper Krawczyk kl. 2a

W kategorii: klasy trzecie

MIEJSCE 1
Ton Nu Yennhi kl.3b 
Pham Yen Nhi kl.3b

MIEJSCE 2
Emilia Zawistowska kl.3b

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i dziękuję za zaangażowanie. W imieniu Organizatorów Konkursu zapraszam po odbiór dyplomów i nagród po feriach zimowych:)

Logopeda Agnieszka Zabłocka-Jurka