W tym roku również nie zapomnieliśmy o dzieciach z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i przygotowaliśmy dla nich świąteczne paczki żywnościowe. Paczki były finansowane przez Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy.Obdarowaliśmy paczkami dzieci, co sprawiło nam dużo radości.