W listopadzie br. z głębokim smutkiem pożegnaliśmy zmarłą nagle Panią Marię Jarosz. Szkoła Podstawowa nr 25 była jedynym jej miejscem zatrudnienia. Przepracowała u nas 28 lat jako wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Zapamiętamy ją jako wspaniałego wychowawcę oddanego całym sercem swoim podopiecznym.