Uczniowie klas trzecich z zachowaniem reżimu sanitarnego i podziałem na mniejsze grupy uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych dotyczących czasopism.
Celem zajęć było ukazanie różnic i podobieństw między czasopismem i gazetą, ukazanie przeznaczenia czasopism oraz zachęcanie uczniów do ich czytania.
Uczniowie dowiedzieli się również, że czasopisma dla dzieci i młodzieży:
– INFORMUJĄ o najnowszych wydarzeniach.
– UCZĄ, podając wiadomości z różnych dziedzin wiedzy.
– DORADZAJĄ, przedstawiając wzorce osobowe.
– BAWIĄ, dostarczając rozrywki i humor