Sympozjum Naukowe z okazji Światowego Dnia Wody

Temat przewodni: Gospodarowanie zasobami wodnymi na Ziemi

W programie:

1/ Prezentacja artykułu z dziennika brytyjskiego z 18.6.2018 r. “Are we running out of water ? “/ News the Guardian 

2/ Projekty naukowe w formie prezentacji multimedialnych przygotowane przez uczniów kl 7-8, którzy spróbują odpowiedzieć na pytania:
Czy zasoby wody na Ziemi są wyczerpywalne?
Czy zasoby wody pitnej są nieodnawialne?
Czy gospodarowanie zasobami wodnymi przez człowieka powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego?
Czy za 10 lat 2/3 ludności na świecie będzie odczuwało niedobór wody?

3/ Dyskusja z naukowcami z Instytutu Geologii

— Adrianna Barke vel Berg

430