Opłaty za obiady za miesiąc listopad przyjmowane będą:

05.11.( Poniedziałek) 07.30-08.30
06.11.(Wtorek) 7.30-8.30
07.11.( Środa) 7.30-8.30
08.11.( Czwartek) 7.30-8.30
09.11.( Piątek) 7.30-8.30

Opłaty za listopad

Pełny obiad 19 x 8,00 = 152,00PLN
Wyżywienie oddział przedszkolny 19×11,00=209,00PLN
II Danie 19 x 6,00 =114,00PLN
Zupa 19 x 2,00 = 38,00PLN

Opłaty przyjmowane będą w stołówce szkolnej do 10 dnia każdego miesiąca .W przypadku braku wpłaty w terminie dziecko otrzyma tylko zupę.

Prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów wpłat. Osobą upoważnioną do przyjmowania opłat jest Krystyna Godlewska

Nieobecność dziecka na posiłku prosimy zgłaszać pod numerem tel. 516 228 630 najpóźniej do godziny 9.00.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dokonywania wpłat za wyżywienie uczniów przelewem na rachunek bankowy ajenta stołówki szkolnej.

Usługi Gastronomiczne s.c.
K. Godlewska, K. Siurawska
00-855 Warszawa
UL. Grzybowska 35

Nr konta:18 2490 0005 0000 4510 1149 5684
Proszę podać za kogo jest wpłata, imię i nazwisko dziecka, klasa i za który miesiąc.

Jadłospis na stronie Stołówka

803