26 października zostało zorganizowane w naszej szkole wydarzenie pt. “Godzina kodowania”. Inspiracją tego przedsięwzięcia był Europejski Tydzień Kodowania, który co roku odbywa się w październiku. Celem przedsięwzięcia było propagowanie nauki kodowania oraz rozwijanie: samorządności, pomocy koleżeńskiej, współpracy w zespole.

Opiekunką projektu była p. Iwona Pabich.

Na kilka dni przed wydarzeniem członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali kolorowy plakat zawierający informacje o wydarzeniu. Na zajęciach dodatkowych z informatyki uczniowie z klas 6, 5 oraz 4 zdobywali niezbędną wiedzę, potrzebną do zrealizowania tego przedsięwzięcia.

W czwartek 26 października od 3 godziny lekcyjnej zajęcia komputerowe odbywały się w nietypowy sposób. Lekcję informatyki w klasie 3b poprowadzili wybrani uczniowie z klasy 6c. Tematem zajęć było przygotowanie animacji w środowisku Scratch. Na kolejną lekcję zostały zaproszone dzieci z klasy 3d. Tym razem zajęcia poprowadzili uczniowie z klasy 4c. Na późniejsze lekcje przybyły kolejno: klasa 3e, potem 3c. W tych klasach kodować uczyli młodszych kolegów uczniowie z klasy 6c. Zajęcia wywołały burzę radości. Śmiesznie poruszające się postacie budziły powszechny entuzjazm. Wykładowcy: czwarto i szóstoklasiści otrzymali od młodszych kolegów gromkie brawa. Prowadzący zajęcia uczniowie wyrazili opinię, że nauczanie innych osób wymaga dużego wysiłku i sporo przygotowań. Atrakcyjność kodowania i forma zajęć przysłoniła wszelkie trudności. Prowadzący i uczestnicy nietypowych lekcji zadeklarowali swoją obecność w kolejnym, podobnym wydarzeniu.