Przypominam, że w szkole realizowane są zadania w ramach akcji “Lekki tornister”. W związku z powyższym zalecam wszystkim nauczycielom i wychowawcom wyznaczenie w salach lekcyjnych półek i szafek przeznaczonych na podręczniki dla uczniów. Zadania domowe powinny dotyczyć zeszytów ćwiczeń, zaś wykorzystywanie podręczników w domu powinno mieć tylko charakter incydentalny. Proszę również rodziców o zwrócenie uwagi na to, co dziecko zabiera do szkoły i czy jest to potrzebne w danym dniu. Uczniów proszę o zabieranie do szkoły tylko niezbędnego wyposażenia. Lekkie tornistry to nasza wspólna troska o zdrowie.

Z poważaniem,

Tomasz Ziewiec, Dyrektor Szkoły

539