Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie
Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.