Szkoła Podstawowa nr 213 im. Ireny Sendlerowej zaprasza do udziału w I-szym MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ “BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

CELE KONKURSU:
-propagowanie różnorodnych technik plastycznych
-rozwijanie wyobraźni
-doskonalenie sprawności manualnych
-popularyzowanie tradycji świąt chrześcijańskich
-rozwijanie twórczej inicjatywy

ZASADY UCZESTNICTWA:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III
2.każdy uczestnik może wykonać jedna prace konkursową z opiekunem/rodzicem
3.W konkursie nie mogą brać prace zbiorowe
4.Pracę należy wykonać technika przestrzenną
5.Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę-czcionka Arial, wielkość 16, imię i nazwisko autora, klasa i numer szkoły.
6. Termin składania prac upływa 07.12.2018r.
7. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem o wyrażeniu zgody należy składać do 05.12.2018 do wychowawczyni świetlicy p. Marty Szafranek (sala nr 17 lub nr 5)
8. Prace stają się własnością organizatora

O wynikach konkursu oraz o uroczystym rozstrzygnięciu nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 15.12.2018

Przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Zapraszam do udziału,

— Marta Szafranek