Drodzy Uczniowie,
biblioteka szkolna to miejsce, które nie tylko gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory. Dla wielu z Was jest to miejsce, gdzie w swobodnej atmosferze możecie doświadczyć radości czytania lub po prostu wyciszyć się. Uczniów, którym przeszkadza hałas szkolnej przerwy zapraszam na odpoczynek. W szkolnej czytelni, w ciszy na każdej przerwie po 3 godzinie lekcyjnej oraz codziennie od godziny 12.50 można poczytać, odrobić pracę domową lub przygotować się do kolejnych zajęć.
Serdecznie zapraszam:

nauczyciel-bibliotekarz Patrycja Mańko

594