Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa
tel: (022) 6243358
tel./faks: (022) 6203915