W piątek 23 listopada odbyła się debata samorządów uczniowskich wolskich szkół podstawowych poświęcona Konwencji o Prawach Dziecka. Wzięły w niej udział delegacje wszystkich szkół. List do uczestników debaty wystosował Rzecznik Praw Dziecka. Podkreślił w nim wagę podejmowanych problemów i potrzebę podejmowania tematyki propagującej prawa dziecka dla utrwalenia i propagowanie ich treści.

List Rzecznika Praw Dziecka

Jednym z głównych celów debaty było przygotowanie dzieci do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi.

Uczniowie prezentowali własne doświadczenia dotyczące przestrzegania ich praw. Podczas warsztatów prowadzonych przez panią Katarzynę Molendę ustalali wspólnie granice interpretacyjne Konwencji oraz prezentowali wzorcowe rozwiązania trudnych tematów. Uczniowie silnie akcentowali kłopoty z wyrażaniem własnej tożsamości w szkolnych warunkach. Jednak spotkania, takie jak to, pomagają uświadomić młodym ludziom, że w świecie funkcjonują konieczne ograniczenia, które należy szanować w imię porządku społecznego. Istnieją granice, które jeśli stawiają ograniczenia, to w zakresie koniecznym dla zachowania ładu.

Ważne jest też i to, że samorządy uczniowskie mogły się ze sobą spotkać, wymienić doświadczenia i uczyć wzajemnie od siebie.

Spotkaniu patronowali Rada i Zarząd Dzielnicy Wola oraz Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola.  Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział. Podziękowania należą się państwu dyrektorom szkół i pedagogom, którzy sprawowali pieczę nad uczniami.