Dyrekcja szkoły

Tomasz Ziewiec

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Albrecht

Wicedyrektor Szkoły