Dyżury nauczycieli w roku szkolnym 2017/18

Lp.
Imię i nazwisko wychowawcy
klasa
piętro
nr sali
1.
p. Mariola Jarosz
IIa
parter
3
2.
p. Jadwiga Chyżyńska
IIIc
4
3.
p. Sylwia Szmycińska
0a
5
4.
p. Karolina Kotowska
IIIa
6
5.
p. Anna Kostrzębska
IIId
8
6.
p. Elżbieta Tkaczyk
Ib
9
7.
p. Marta Szfranek
0b
17
8.
p. Marta Pędzich
VIc
I piętro
102
9.
p. Ewa Perkowska
VIIa
103
10.
p. Magdalena Otorowska
VIb
104
11.
p. Katarzyna Pęska
IIIe
105
12.
p. Marta Kwiecień-Rysz
IVd
107
13.
p. Barbara Małecka
IIIb
108
14.
p. Olga Strąk
Ia
117
15.
p. Agnieszka Mazurek
IVb
II piętro
203
16.
p. Ewa Kozanecka
Vb
204
17.
p. Paulina Kardaś
IVa
205
18.
p. Anna Chajneta
VIa
206
19.
p. Małgorzata Bernatek
Va
207
20.
p. Magdalena Suske
IVc
212
21.
p. Emilia Hyc
VIIb
214

Pozostali nauczyciele pełnią dyżur podczas zebrań i dni otwartych
od 17:00 do 19:00

1.
p. Izabella Gołębiowska – n. przyrody
pokój nauczycielski
2.
p. Robert Chędor – n. plastyki
s. 119 / I piętro
3.
p. Ewa Kruk – n. techniki
s. 119 / I piętro
4.
p. Ewa Królikowska – n. j. ang.
pokój nauczycielski
5.
p. Iwona Pabich – n. informatyki
s. 215 / II piętro
6.
p. Anetta Szczepocka – n. j. niem.
pokój nauczycielski
7.
p. Adrianna Barke vel Berg – n. geografii
pokój nauczycielski
8.
p. Jan Nadaj – n. fizyki
pokój nauczycielski
9.
p. Małgorzata Długosz Bąkowska
– n. biologii
pokój nauczycielski
10.
p. Adrianna Noszczak – n. muzyki
pokój nauczycielski
11.
p. Patrycja Mańko – n. muzyki
pokój nauczycielski
12.
p. Anna Rudnicka – n. wych. fizycznego
pokój nauczycielski
13.
p. Agnieszka Zarzycka – n. wych. fiz.
pokój nauczycielski
14.
p. Katarzyna Kołtun – n. religii
pokój nauczycielski
15.
s. Beata Zawiślak – n. religii
pokój nauczycielski
16.
p. Edyta Ratajczak – n. WDŻ
pokój nauczycielski
17.
p. Agnieszka Zabłocka-Jurka – logopeda
s. 113 / I piętro