Organizator: Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Cele konkursu: rozwój zdolności recytatorskich uczniów, prezentacja umiejętności artystycznych, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, rozbudzanie wrażliwości.

Termin: 26 listopada 2018 r.

W naszej szkole eliminacje odbędą się 9 listopada 2018 roku. Czas recytacji nie może przekroczyć pięciu minut.

Kryteria oceny: dobór repertuaru (dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika), interpretacja tekstu, kultura słowa (dykcja, tempo recytacji, intonacja), ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu/strój).

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.
Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie się do nauczycieli uczących języka polskiego.

— Marta Kwiecień-Rysz