29.09.2018 r. odbył się Festyn Rodzinny na pożegnanie lata. Podczas festynu Świetlica Szkolna zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem ,,A nam jest szkoda lata’’. Uczestnikami konkursu byli nasi wychowankowie wraz z rodzicami oraz rodzeństwem. Zwieńczeniem konkursu były dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Panowała ciepła, serdeczna, radosna atmosfera. Zapraszamy za rok.

290