Gazetka Szkolna "KUJON"

Zajęcia KLUBU DZIENNIKARSKIEGO, w ramach którego uczniowie redagują gazetkę szkolną „Kujon”.

Głównym celem spotkań z przyszłymi adeptami sztuki dziennikarskiej jest tworzenie i wydawanie szkolnego pisma. Z roku na rok przybywa szkolnych dziennikarzy, dla których tworzenie gazetki to nie banalna rozrywka, ale niezwykle ciekawa i odpowiedzialna praca.

Chcemy wyposażyć uczniów przede wszystkim w ogólne wiadomości z dziedziny prasoznawstawa nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach teoretycznych, ale przede wszystkim poprzez współuczestnictwo w procesie powstawania gazetki szkolnej „Kujon” i kontakty z redakcjami różnych czasopism. Pragniemy, aby zajęcia te zaowocowały wykształceniem profesjonalnego dziennikarza.

Podstawowym zamierzeniem jest to, aby adept sztuki dziennikarskiej posługiwał się nie tylko językiem i formami prasowymi, znał proces wydawniczy, stosował w swej pracy techniki komputerowe, ale przede wszystkim winien postępować zgodnie z normami etycznymi obowiązującymi profesjonalnego dziennikarza.

Praca w zespole redakcyjnym jest nie tylko doskonałym uzupełnieniem kształcenia polonistycznego, ale przynosi doskonałe efekty wychowawcze. Przede wszystkim pozwala uczniom na pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Poza tym przygotowuje dzieci do samokształcenia, korzystania z różnych dóbr kultury, docierania do informacji, wyrażania swego sądu, a także wszechstronnego rozwoju i wzbogacenia swej osobowości. Tworzenie gazetki szkolnej pozwala na poznanie specyfiki środowiska (szkoły, dzielnicy, miasta, regionu), jego tradycji, kultury i spraw życia codziennego. Daje możliwość współuczestnictwa w działalności kulturalnej wspólnoty lokalnej.

HISTORIA:
„Kujon” jest wydawany od października 2000r. Powstanie szkolnego pisma tak wspomina pierwszy ZESPÓł REDAKCYJNY:

Wszystko zaczęło się od pomysłu, na który wpadliśmy pewnego jesiennego dnia. Chcieliśmy tworzyć gazetkę szkolną być może dlatego, że poczuliśmy w sobie żyłkę dziennikarską, a także z tego powodu, by przeżyć niezapomnianą przygodę…

Jednak nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc polonistki Pani Anny Czernik, która stwierdziła, że pomysł nie jest zły. Na początku był jedynie mglisty projekt, szkice ołówkiem i zamazane kartki. Potem pisaliśmy teksty, układaliśmy pytania do wywiadów…, aż pierwszy numer był już gotowy…

Przedtem jednak wszystkie artykuły przepisywaliśmy na komputerze, wstawialiśmy kolorowe rysunki – Cliparty… W tym pomagała nam Pani Lucyna Koleśnik – szkolny informatyk, bez pomocy  której na pewno byśmy sobie nie poradzili.

Do roku szkolnego 2010/11 opiekunem zespołu redakcyjnego była nasza ukochana pani Anna Czernik.

Często odwracaj rylec (zmazuj, coś napisał), jeżeli zamierzasz pisać rzeczy godne powtórnego czytania, i nie trudź się dla poklasku tłumu, a zadowalaj się nielicznymi czytelnikami.