Klasy sportowe

Informacja w sprawie zasad działania klas sportowych w SP25

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1078) oraz Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232))

Szkoła Podstawowa Nr 25 prowadzi oddziały sportowe o profilu pływackim.
W klasach sportowych SP 25 realizowany jest program kształcenia ogólnego na podstawie Rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu równolegle z programem szkolenia w zakresie nauki pływania.
Realizację programu zapewniają nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami trenera pływania.
Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasach I – III wynosi 7 godzin, a w klasach IV – VI – 10 godzin.
W ramach zajęć sportowych realizowane są między innymi zabawy ruchowe /bieżne, rzutne, skoczne/, naukę pływania na pływalni, zajęcia z gimnastyki i akrobatyki, oraz gry zespołowe /mini piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna i piłka ręczna/.

Kandydaci do klasy sportowej powinni:

  • złożyć podanie z prośbą o przyjęcie do klasy sportowej,
  • posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim z Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej,
  • pisemną zgodę rodziców,
  • zaliczyć test sprawnościowy.

Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela /trenera/ prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do klasy działającej na zasadach ogólnych.

Nasza szkoła przystąpiła do programu “WF z Klasą”.

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. Działania w roku szkolnym 2015/2016 realizowane były przy wsparciu PGNiG.

Założenia programu “WF z Klasą” to:

WF dla każdego: aktywizujemy uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć.
Sportowy region: otwieramy szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażujemy nauczycieli innych przedmiotów, włączamy rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowymi.
Sport rzeźbi charakter: sport to również współpraca, zespołowość, zasady fair play; budowanie kompetencji społecznych, kształtowanie charakteru i poczucia własnej wartości.
Moda na zdrowie: promujemy zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie oraz rewolucję w szkolnych sklepikach; wspieramy nauczycieli WF-u w realizacji edukacji zdrowotnej.

Skip to content