Temat przewodni:Gospodarowanie zasobami wodnymi na Ziemi

Termin realizacji: IX2018 – III2019

Prezentacje zostaną przedstawione 22III2019 z okazji Światowego Dnia Wody.
Założenie projektu: projekt ma charakter pracy naukowej gdzie trzeba udowodnić wybraną tezę i wykazać się myśleniem przyczynowo-skutkowym.

  1. Proponowane tezy do udowodnienia:
  2. Zasoby wody na Ziemi są wyczerpywalne
  3. Zasoby wody pitnej są nieodnawialne
  4. Gospodarowanie zasobami wodnymi przez człowieka powoduje negatywne skutki dla środowiska przyrodniczego .
  5. Za 10 lat 2/3 ludności na świecie będzie odczuwało niedobór wody
  6. Za 30 lat 2/3 ludności na świecie będzie odczuwało niedobór wody pitnej

Uczeń może zaproponować swoją tezę , którą będzie chciał udowodnić.
Forma realizacji projektu: praca multimedialna.
Ocena pracy: uczniowie zostaną wyróżnieni dyplomami i ocenami z geografii.
Zachęcam uczniów do przygotowania projektu również w wersji angielskiej.

571