Konkurs plastyczny z okazji Światowego Dnia Wody dla klas 1-6
Temat przewodni: Woda najbardziej drogocennym skarbem na planecie Ziemia
Zapraszam uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w konkursie plastycznym prace w formacie A3, wykonane w grupach 3-4 osobowych /można w czasie zajęć plastycznych w szkole/. Prace oddajemy do 16 III 2019 r. Prace będą zdobiły nasze korytarze i zostaną ocenione przez uczniów naszej szkoły. Najciekawsze zostaną przedstawione na Sympozjum Naukowym zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Wody.

—- Adrianna Barke vel Berg

496