28 lutego b.r. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Andrzej Jurkiewicz i Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska podpisali list intencyjny w sprawie realizacji konkursu „Odkrywanie śladów historii lat 1944 – 1989 w przestrzeni publicznej mojej małej ojczyzny”.

Uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie w obecności dyrektora Tomasza Ziewca oraz przedstawicieli uczniów klas VII.  Szczegółowe informacje.

766