Regulamin szkolnego konkursu

Cele konkursu:

 • pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,
 • pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
 • możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu

Uczestnicy konkursu: uczniowie uczęszczający na zajęcia w świetlicy w szkole

Przebieg konkursu: każda grupa powinna zgłosić na konkurs przynajmniej 2 – 5 prac do dnia 6 XI 2018 r.

Temat pracy: Odzyskanie Niepodległości przez Polskę,

Uwagi:

 • praca może być wykonana samodzielnie. Można kończyć w domu do dnia 06.11.2018.
 • format pracy: A3, A4.
 • technika pracy dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka kolaż, grafika komputerowa i in.)
 • każda praca powinna zawierać informacje o autorze(imię i nazwisko,klasa, nazwisko wychowawcy)
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 listopada 2018r.

Prace oceniane będą pod względem:

 • oryginalności pomysłu,
 • techniki wykonania,
 • estetyki.

Dla najlepszych czekają dyplomy i nagrody.

Przykładowe prace, kolorowanki, plakaty związane z tematem w komputerze – folder “Konkurs plastyczny 100 lecie – Odzyskanie Niepodległości” w pokoju nauczycielskim lub u Pani Jadwigi Chyżyńskiej.

— Robert Chędor

853