Regulamin szkolnego konkursu

Cele konkursu:

 • pogłębianie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii Polski,
 • pogłębianie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i lokalnej,
 • możliwość rozwijania i doskonalenia swojego talentu

UCZESTNICY KONKURSU UCZNIOWIE UCZĘSZCZAJĄCY NA ZAJĘCIA W ŚWIETLICY W SZKOLEJ NR 25 W WARSZAWIE

Przebieg konkursu:

 • każda grupa powinna zgłosić na konkurs przynajmniej 2 – 5 prac do dnia 09 XI 2017r.
 • temat pracy: Odzyskanie Niepodległości przez Polskę,
 • praca może być wykonana samodzielnie! Można kończyć w domu do dnia 09.11.2017
 • format pracy (A3, A4)
 • technika pracy dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka kolaż, grafika komputerowa i in.)
 • każda praca powinna zawierać informacje o autorze(imię i nazwisko,klasa, nazwisko
  wychowawcy)
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 listopada 2017r.

Prace oceniane będą pod względem:

 • oryginalności pomysłu,
 • techniki wykonania,
 • estetyki.

DLA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ DYPLOMY ! ZAPRASZAMY!

PRZYKŁADOWE PRACE , KOLOROWANKI, PLAKATY ZWIĄZANE z TEMATEM W KOMPUTERZE – FOLDER (Konkurs plastyczny 11 Listopada – Odzyskanie Niepodległości) W POKOJU NAUCZYCIELSKIM LUB U PANI MARCELI DZIAK.
* Konkurs organizuje pan Robert Chędor.

2080