Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 25 im KEN

Cele konkursu
– rozwój zdolności recytatorskich uczniów
– prezentacja umiejętności artystycznych uczniów
– uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
– rozbudzanie wrażliwości

Termin i miejsce: 19 listopada 2018r. , rozpoczęcie godz.11.45

Warunki uczestnictwa
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I-III (każdy z jednym wierszem lub fragmentem wiersza), w czasie nie przekraczającym 5 minut.

Przebieg Konkursu: konkurs zostanie przeprowadzony w podziale na 3 kategorie (oddzielnie klasy I, II, III).

Jury
Komisję konkursową powołuje Organizator
Decyzje komisji są niepodważalne

Kryteria oceny
– dobór repertuaru (dostosowany do możliwości wykonawczych uczestnika)
– interpretacja tekstu
– kultura słowa (dykcja, emisja głosu – tempo recytacji, intonacja, akcentowanie)
– ogólny wyraz artystyczny

Nagrody
Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci.
2 wytypowanych uczestników weźmie udział w Dzielnicowym Konkursie Recytatorskim w Szkole Podstawowej Nr 351 w Warszawie, 26 listopada.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, drobne upominki.

Zapraszam do udziału w Konkursie.
Życzę powodzenia.

— Katarzyna Pęska