W roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzone zostaną kuratoryjne konkursy przedmiotowe dla uczniów kl. IV-VII z następujących przedmiotów:
1) język polski (etap szkolny: 15 listopada-środa 2017r.);
2) matematyka (etap szkolny: 17 listopada-piątek 2017r.);
3) informatyka (etap szkolny: od 25 października (środa) do 15 listopada 2017 roku (środa).

Konkursy skierowane są do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie związane z wybranym przedmiotem. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowych zawodów:
a) I etap: eliminacje szkolne – czas trwania 90 minut;
b) II etap: eliminacje rejonowe – czas trwania 90 minut;
c) III etap: eliminacje wojewódzkie – czas trwania 90 minut.

Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie pisemnej (z wyjątkiem konkursu informatycznego).
Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz akceptację zapisów Regulaminu konkursów przedmiotowych.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursów przedmiotowych, w tym, publikowanie wyników na stronie MSCDN. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie się do p. Małgorzaty Bernatek i p. Marty Pędzich (język polski), p. Pauliny Kardaś i p. Ewy Kozaneckiej (matematyka) oraz p. Iwony Pabich (informatyka).

ZARZĄDZENIE Nr 55 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 września 2017 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018

570