Informacje na temat placówek edukacyjnych organizujących zajęcia w ramach akcji “Lato w mieście 2019”