W tym roku szkolnym 2017/2018 pojawił się nowy przedmiot – geografia. Klasy siódme wybrały się z panią od geografii na lekcję  do Instytutu Geologii.  Nasi uczniowie mieli okazję posłuchać, jak skomplikowana jest  historia Ziemi i porozmawiać z naukowcami. Niektórych zainteresowały skamieniałości, innym spodobały się szkielety wielkich wymarłych ssaków z epoki lodowcowej. Model upierzonego dinozaura, którego tropy znaleziono w Górach Świętokrzyskich również wzbudził sympatię u naszych uczniów.

630