Dnia 24 kwietnia odbyła się kolejna lekcja otwarta w ramach realizacji programu Aktywna Tablica. Zajęcia z chemii w klasie 7 a prowadziła pani Paulina Kardaś. Tematem były łączenia atomów i reakcje chemiczne.
Coraz więcej lekcji odbywa się w naszej szkole z zastosowaniem najnowocześniejszych pomocy naukowych.

687