Plany lekcji dla klas IV-VI

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 8:45 ZAJ. z W WF WF WF RELIGIA
8:55 – 9:40 MATEMATYKA MATEMATYKA PRZYRODA J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI
9:55 – 10:40 J. POLSKI ZAJ. TECHN. PLASTYKA PRZYRODA J. POLSKI
10:50 – 11:35 PRZYRODA J. ANGIELSKI MATEMATYKA MUZYKA z. K.1 / ANG.1
11:45 – 12:30 RELIGIA HISTORIA J. POLSKI MATEMATYKA  WF
12:50 – 13:35  p4A/B  P4A/B  J. POLSKI  J. POLSKI  P4A/B
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 8:45 ZAJ. z W. J. POLSKI MATEMATYKA PRZYRODA J.ANG.1/J.ANG.2
8:55 – 9:40 MATEMATYKA WF J.ANG.1/Z.K.2 J. POLSKI ZAJ. TECHN.
9:55 – 10:40 RELIGIA J.ANG.1/J.ANG.2 MUZYKA J. POLSKI PRZYRODA
10:50 – 11:35 J. POLSKI MATEMATYKA J. POLSKI WF WF-A.Z.
11:45 – 12:30 WF PRZYRODA HISTORIA PLASTYKA  MATEMATYKA
12:50 – 13:35 P4A/B P4A/B Z.K.1/J.ANG.2 RELIGIA P4A/B
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 8:45 ZAJ. z W ZAJ. z W J. POLSKI J. ANGIELSKI WF
8:55 – 9:40 J. ANGIELSKI PRZYRODA J. POLSKI WF WF
9:55 – 10:40 MATEMATYKA RELIGIA MATEMATYKA WF MATEMATYKA
10:50 – 11:35 J. POLSKI HISTORIA J. ANGIELSKI J. POLSKI ZAJ. TECHN.
11:45 – 12:30 WF MATEMATYKA WF MATEMATYKA PRZYRODA
12:50 – 13:35 WF WF WF PRZYRODA ZAJ. KOMP.
13:45 – 14:30 MUZYKA WF RELIGIA PLASTYKA
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 8:45 ZAJ. z W J. POLSKI J. POLSKI J. POLSKI MATEMATYKA
8:55 – 9:40 J. POLSKI Z. K 1/ J.ANG.2 WF MATEMATYKA J. POLSKI
9:55 – 10:40 J.ANG.1/J.ANG.2 MATEMATYKA PRZYRODA WF RELIGIA
10:50 – 11:35 MATEMATYKA ZAJ. TECHN. HISTORIA PRZYODA WF
11:45 – 12:30 PRZYRODA WF MATEMATYKA J.ANG.1/J.ANG.2 PLASTYKA
12:50 – 13:35 J.ANG.1/Z.K.2 RELIGIA MUZYKA
13:45 – 14:30