Logopeda

Logopeda szkolny
Agnieszka Zabłocka-Jurka

 
 

Godziny pracy:

Poniedzialek 9.00 – 15.30
Wtorek 10.20-12.30
Środa 10.15-15.30
Czwartek 9.30-15.30
Piatek 9.30-12.30
Sala nr 113

Logopeda, terapeuta ręki, terapeuta miofunkcjonalny, instruktor jogi dla dzieci, Szkolnego Programu Interwencyjnego metodą INPP, Mistrz Empatii – tytuł przyznawany przez PTMW.

Zajęcia logopedyczne w pigułce.

Jestem logopedą z wieloletnim doświadczeniem, pełnym pasji i zaangażowania w swoją pracę. Staram się by prowadzone przeze mnie zajęcia były najbardziej efektywne dla ucznia, a dzieci brały w nich chętnie udział.

Jako logopeda jestem zwolennikiem włączania w zajęcia logopedyczne różnych metod, które wzbogacają i uzupełniają terapię logopedyczną. Są to elementy metod: treningu miofunkcjonalnego, terapii ręki, stymulacji lewopółkulowej, Integracji Sensorycznej, logorytmiki, sylabowej metody nauki czytania, Aktywnego Słuchania Muzyki, Jogi. Podczas zajęć pracuję również na autorskim programie „Utrwalanie przez śpiewanie.”

Moje zajęcia zgodne są z zasadami pedagogiki zabawy, wykorzystuję środki, które pozwalają moim podopiecznym uczyć się przez zabawę. Często podążam za dzieckiem, jego możliwościami i zainteresowaniami. Moi podopieczni wiedzą, że w gabinecie logopedycznym panuje luźna, swobodna atmosfera czym zyskuję ich zaufanie oraz wzmacniam motywację do pracy.

Nasze ćwiczenia przybierają często postać gier dydaktycznych, zabaw w kodowanie, logopedycznego „challenge’u”, quizów, które dzieci bardzo lubią. Dodatkowo wprowadzając element rywalizacji uczę właściwych zachowań społecznych, wzmacniam poczucie własnej wartości. 

Zachęcam także uczniów do twórczej aktywności – jednocześnie wykorzystując prezentowane przez dzieci talenty: recytatorskie, wokalne, plastyczne, pisarskie – poprzez wspólne wykonywanie prac plastycznych, układanie bajek, wierszyków i rymowanek.

Podczas zajęć terapii logopedycznej, gdzie praca nad utrwalaniem głosek często jest żmudna i długotrwała niezwykle ważne jest praca z nowoczesnym oprogramowaniem i pomocami. Na zajęciach logopedycznych pracujemy z Programem mTalent – Zajęcia logopedyczne firmy Learnetic. Firma ta jest laureatem prestiżowej nagrody BELMA 2019. Best European Learning Materials Awards to konkurs nagradzający najlepsze materiały edukacyjne przygotowane przez wydawców z całej Europy. Program też został wyróżniony przez Komitet Ochrony Praw Dziecka jako przyjazny dzieciom. Uczniowie podczas dobrej zabawy oprócz ćwiczeń stricte logopedycznych, usprawniają percepcje wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną, technikę czytania i inne. Wykorzystuję również gry firmy Komlogo : „Logoobrazki”, „Logozabawy”, oraz firmy Pwn.pl : gry z cyklu „ Trening poprawnej wymowy ”.

Ważnym aspektem mojej pracy jest też współpraca z rodzicami. W ramach Logopedycznej Grupy Wsparcia dla Rodziców – rodzice wzajemne polecają sobie specjalistów np.: do podcięcia wędzidełka, terapii widzenia, specjalistów i ośrodków od dodatkowych terapii, czy wypróbowanych sposobów radzenia sobie z problemami zdrowotnymi dzieci. 

W ramach naszej współpracy zapraszam rodziców na zajęcia otwarte do gabinetu, gdzie prezentuję proponowane ćwiczenia, wyjaśniam wszelkie wątpliwości dotyczące terapii.

Zachęcam także moich podopiecznych do wzajemnego wsparcia w ramach Logopedycznej Samopomocy Koleżeńskiej co przybiera postać motywowania się do systematycznych ćwiczeń, przypominania o pracach domowych, mobilizowania do systematycznego uczęszczania na zajęcia.

Jako logopeda prowadziłam również zajęcia:

  • „ Profilaktyki logopedycznej” – w klasie 0,
  • Rozwijam ruch, wzrok, słuch – uczę się bez przeszkód – Program ćwiczeń integrujących INPP –  prowadzonych w klasie 0,
  • „ Klasa z empatią” cykl zajęć szerzących świadomość na temat mutyzmu wybiórczego w ramach Akcji organizowanej we współpracy z PTMW – klasy 1-3,
  • „Logopląsy”  – zespół instrumentalno taneczny. Program zajęć  pozalekcyjnych  prowadzonych metodą aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss – klasy 1-3.

Stosowane przeze mnie metody i formy pracy wpływają na zwiększenie motywacji dzieci do ćwiczeń, a podczas urozmaiconych zajęć uczniowie mogą przekonać się, że praca nad poprawną wymową może być dobrą zabawą.

Skip to content