W dniu 03.10.2018 r. wychowankowie Świetlicy  oraz rodzice zostali zaproszeni na spektakl słowno – muzyczny przygotowany przez Panią Dorotkę Kostrzewę i grupę VII (klasa III a). Spektakl nosił tytuł ,,Mały Powstaniec’’ i nawiązywał do rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego. Piękne słowa historycznej opowieści przeplatane były powstańczymi utworami. Scenografia i stroje wykonawców przybliżały widzom tamte powstańcze, ówczesne dni. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały spektakl nagradzając go na koniec gromkimi brawami.