REGULAMIN ŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT ,,MAMY SWOJE PRAWA ”

Organizatorem konkursu jest Kierownik Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Nauczycielki: Agnieszka Zabłocka-Jurka, Olga Strąk.

Cele konkursu:
Poszerzanie świadomości i wiedzy uczniów na temat praw dziecka.
Zachęcanie do aktywności twórczej.
Rozwój talentów i zainteresowań uczniów.
Prezentacja wiedzy i umiejętności dzieci.
Uczenie zdrowej rywalizacji.

Zasady uczestnictwa:
-każda grupa świetlicowa powinna wykonać 1 wspólny plakat
-konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria : klasy 0-1
II kategoria : klasy 2-3
III kategoria : klasy 4-5
-praca powinna zilustrować wybrane prawo lub kilka praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka
-format pracy A3 lub większy,
-technika prac dowolna,

Prace konkursowe należy składać do 23 listopada do pani Agnieszki lub pani Olgi.