Dzielnicowy konkurs szopek bożonarodzeniowych “Moje Betlejem”

Adresaci konkursu:
Uczestnicy są oceniani w dwóch kategoriach: kl. 0-III, IV-VII.
Przy powstawaniu szopek pomoc innych osób (rodzice, opiekunowie) mile widziana.

Cele konkursu:

  • popularyzacja wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa,
  • kreowanie aktywności artystycznej w zakresie inscenizacji szopek,
  • integracja wolskich szkół podstawowych, placówek oświatowych, instytucji kultury.

Warunki uczestnictwa:

  • Prace mogą mieć tylko jednego autora! Wyjątkiem są rodzeństwa (max 2 autorów) w ramach kategorii wiekowej.
  • Szopki mogą być wykonane dowolną techniką, z wykorzystaniem wielu materiałów. Proszę zatroszczyć się o własne zasilanie elektryczne, jeśli szopka ma być oświetlona. Elementy dekoracyjne, wyposażenie oraz figury postaci należy solidnie przymocować, by wytrzymały kilkakrotne przenoszenie. W miejscu niewidocznym podpisujemy szopkę – imieniem i nazwiskiem, klasa i wiek wykonawcy.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

  • tradycyjność szopki,
  • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji,
  • dobór i wykorzystanie materiałów (architektura, kompozycja, kolorystyka).

Uwaga: prosimy nie wykorzystywać kupowanych elementów szopki takich jak: figurki lub całe przedstawienia szopek !!!

DO SZKOŁY DOSTARCZAMY SZOPKI DO 6 GRUDNIA do wychowawcy lub p. Katarzyny Kołtun

Autorzy szopek, biorąc udział w konkursie, wyrażają jednocześnie zgodę na publikowanie swoich nazwisk i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych szopek w mediach reklamujących konkurs i wystawę.

18.12.2017 r. o godz. 13:00-Wernisaż, wręczenie dyplomów i nagród finalistom w Szkole Podstawowej 148 im. Hugona Kołłątaja

Nagrody:
Dla autorów najlepszych szopek przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Uwaga! Szopki finalistów biorą udział w wystawie przygotowanej na terenie Urzędu Dzielnicy Wola. Odbiór pozostałych szopek w terminie: 18-22.12.2017 r. oraz 2-12.01.2018r. (8.00-15.00). Nieodebrane w tym terminie prace przechodzą na własność organizatora!

 

———| Katarzyna Kołtun

759